EN 12543-4 Yüksek Sıcaklık Deneyi

ÜRÜN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Lamine cam ve Lamine emniyet camı
DENEYİN ADI
Yüksek sıcaklığa dayanım deneyi
DENEYİN AMACI
Numunenin yüksek sıcaklıkta dayanımı belirlenir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Numune uzun zaman yüksek sıcaklık altında kalınca, numunede kabarcık, renk bozulması ve bileşenlerin ayrılması gibi bozulma ile camın özelliklerinde bir değişim olup olmadığı belirlenir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12543-4
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.20
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2K
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak lamine (emniyet) camlarının yüksek sıcaklığa dayanımını belirlemek için uygulanmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda akredite olmak istemediği için onaylanmış kuruluş olarak atanma isteğimiz de olmamıştır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.