EN 1288-3 Mekanik Dayanım Deneyi

ÜRÜN
Yarı temperli cam
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yarı temperli cam
DENEYİN ADI
Mekanik dayanımın ölçülmesi
DENEYİN AMACI
TIME çekme-basma aygıtı kullanılarak, camın mekanik 4-noktadan eğme yöntemine göre dayanımı ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Camın mekanik olarak dayandığı kuvvet belirlenir ve camın standartlara uygunluğu saptanır.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 1288-3
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.08
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2B
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.