EN 673 Isı Geçirgenlik Katsayısı (U-Değeri) Hesaplaması

ÜRÜN
Yalıtım Cam Birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım Cam Birimi
DENEYİN ADI
U-değerinin hesaplanması
DENEYİN AMACI
Yalıtım cam birimleri için ısıl geçirgenlik katsayısı (U-Değeri) hesaplanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan cam türü, kaplamalı ya da kaplamasız cam ve ara boşluk özelliklerine göre, ısıl geçirgenlik katsayısı hesaplanır ve yapının ısıtma ve soğutma giderlerinin en azda tutulması sağlanır. Camın kaplamalı olması, ısı geçirgenlik katsayısına etki eder.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 673
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
HY.01
DENEY RAPORU
Bir adet hesaplama (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2C
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu hesaplama, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Yönetmelik ve standartlara göre yaptırılması zorunludur.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.