EN 1279-2 Ek.B Nem Çekici - Nem İçeriği Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN ADI
Nem içeriği
DENEYİN AMACI
Üretimde kullanılan nem alıcıların kullanımdan önceki nem miktarı saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcı, her yıl yaklaşık %1 nem alır; ilk nem içeriği yüksek olan nem alıcılı yalıtım cam biriminin kullanım ömrü kısalır. İlk nem içeriği, nem alıcının nem alma potansiyelini dolayısıyla kullanım ömrünü belirler. Bu deney üreticinin kullandığı nem alıcının kalitesini belirler.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-2 EN 1279-2 Ek-B
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.01A
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.