Nem Çekici - Gözenek Çapı Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN ADI
Gaz çıkışı gözenek (porosity) çapının ölçülmesi
DENEYİN AMACI
Nem alıcı gözenek ('porosity') çapının hacimsel olarak ölçülmesidir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcı olarak kullanılan moleküler eleğin gözenek çapı 3 Å (angström) olmalıdır.Gözenek çapı daha büyük olan (4 Å) olan nem alıcı, azot ve argon gazını da çektiğinden, su buharı çekme kapasitesi düşer, ayrıca sıcaklık artınca çekilen azot / argon gazı dışarı çıkar ve yalıtım cam birimlerinde 'şişme' yapar. Bu özellik yalıtım cam birimlerinin hem ısı yalıtım özelliklerinin azalmasına hem camdan yansıyan görüntünün çarpık olmasına (görüntü bozulmasına) hem de 'akordiyon' etkisi ile sızdırmazlık malzemelerinin cama yapışma özelliklerinin bozulmasına neden olur.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (Trakya Cam)
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.11
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılması gereklidir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.