EN 1279-6 Ek.K Nem Çekici-Nem Alıcı ve Su Karıştırma Sonucu Sıcaklık Artışı Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN ADI
Sıcaklık artışı (Aktiflik) deneyi
DENEYİN AMACI
Üretimde kullanılan nem alıcıların kullanımdan önceki nem çekme potansiyeli saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcının aktifliği (nem çekme etkinliği-kapasitesi) kontrol edilir. Nem alıcı, her yıl yaklaşık %1 nem alır; ilk nem içeriği yüksek olan nem alıcılı yalıtım cam biriminin kullanım ömrü kısalır. İlk nem içeriği, nem alıcının nem alma potansiyelini dolayısıyla kalitesini ve kullanım ömrünü belirler.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek K
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.03
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında yapılması zorunlu deneylerden biridir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.