EN 1279-6 Ek.B.4 Kısa Süreli Nem Geçirgenlik Hesaplama

ÜRÜN
Yalıtım Cam Birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım Cam Birimi
DENEYİN ADI
Nem geçirgenlik katsayısı için kısa süreli iklimlendirme deneyi
DENEYİN AMACI
Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında nem geçirgenlik katsayısının sürdürülebilir olup olmadığı saptamak amacıyla yapılır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Yalıtım cam biriminin niteliğinin uygun ve uzun ömürlü olup olmadığı belirlenir. YCB'nin nem geçirgenliği ve aynı üretim uygulamalarının yapılıp yapılmadığı saptanır. Bu deneyle kısa süreli iklimlendirme yapılır ve bu süreç sonunda nem geçirgenlik katsayısı hesaplanır. Nem geçirgenlik katsayısının standardın gerekliliklerine uygun olup olmadığı sınanır.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-B.4
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.02
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2A
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrolleri kapsamında yapılması zorunludur.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.