EN 1279-6 Ek.F Dış Sızdırmazlık Maddesi Yapışma Deneyi

ÜRÜN
Yalıtım Cam Bileşeni
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Dış sızdırmazlık malzemesi (Silikon / PU / Polisülfit [Thiakol])
DENEYİN ADI
Yapışma deneyi
DENEYİN AMACI
Dış sızdırmazlık malzemesinin cam ve ara boşluk çıtasına yapışma dayanımı (0,3 Mpa basınç altında 10 dak) belirlenir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Dış sızdırmazlık malzemesinin iç ve dış basınçlara karşı direnci ve dayanımı belirlenir. Malzemenin sızdırma ve yapıştırma kalitesi kontrol edilerek, kullanım ömrü sırasında yalıtım cam biriminin nem alması engellenir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-F
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.12
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2G
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Ancak Fabrika Üretim Kontrol kapsamında yapılmasında yarar vardır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.