Diğer Test Hizmetleri

Laboratuvar Bünyesinde Yapılan Diğer Test Hizmetleri

Farklı tipteki yalıtım cam birimleri ve bileşenleri için farklı testler uygulanmaktadır. Bunlar; Çiğlenme sıcaklığı deneyi, Buğulanma deneyi, Çekme deneyi, U-değerinin ölçülmesi, g-Değerinin ölçülmesi, Düzlük / Kamburluk ölçümü, Bölgesel kamburluğun ölçümü, Kalsiyum klorür (CaCl2) deneyi, Kalsiyum oksit-CaO deneyi, Cam bileşenlerinin ölçümü, Homojenlik ölçümü, Shore-A sertliğinin ölçülmesi, Butil çekme miktarının ölçülmesi ve Temperli cam belirleme testleridir. Aşağıda testler konusunda bilgilendirme mevcuttur. Detaylı sorularınız için lütfen satış birimiyle iletişim kurunuz.

Çiğlenme Sıcaklığı Deneyi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN AMACI
YCB'nin içinde su ya da her hangi bir organik uçucu buharı yoğunlaşma sıcaklığı ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
YCB'nin içinde su ya da her hangi bir organik uçucu buharı olup olmadığını saptamak için yapılır.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-2 EN 1279-2 Ek-A
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.01B
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2A
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Buğulanma Deneyi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN AMACI
Yalıtım cam biriminin ara boşluğunda buğulanma olup olmadığına bakılır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Yalıtım cam biriminin ara boşluğunda buğulanma olup olmadığına bakılır.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-C
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.04
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2A
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Çekme Deneyi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yapı silikonu (Giydirme cephe cam levha yapıştırma silikonu)
DENEYİN AMACI
TIME çekme-basma aygıtı kullanılarak, cephe yapıştırma silikonunun kalitesi ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Giydirme cephe yapıştırma malzemesinin çekme kuvvetinin (dayanımının) belirlenir.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (EN 675)
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.14
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2F
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
U Değerinin Ölçülmesi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi
DENEYİN AMACI
Isıl geçirgenlik katsayısı, ısı akış ölçer kullanılarak, deneysel olarak ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan yalıtım cam biriminin ısı geçirgenlik katsayısı, Testo 635 ve bir ısıtmalı dolap kullanarak ölçülür. Bulunan değer, hesaplama sonucu bulunan değer ya da ürün teknik tanımlamasında verilen değerle karşılaştırılır. Böylece uygunluk belirlenir ANCAK DENEY GEÇERLİ KILINMAMIŞ VE DENEY SONUÇLARI DOĞRULANMAMIŞTIR VE DENEY SONUÇLARI TUTARLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR VERMEMEKTEDİR.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (Dow Corning H-Parça deneyi)
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.15
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2C
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
g Değerinin Ölçülmesi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi
DENEYİN AMACI
Bir aygıt (Window energy profiler "In frame window tester Model WP4500) ile güneş enerjisi kazanç katsayısı (g-Değeri), görünen ışık geçirgenliği, mor ötesi ve kızıl ötesi ışık geçirgenlikleri ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Ölçüm yapılan değişkenlerin, camın teknik tanımlamalarında belirtilen değerlere uygun olup olmadığı saptanır.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem (TS EN 410)
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.16
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2I
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Düzlük / Kamburluk Ölçümü
ÜRÜN
Temperli cam
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Temperli cam
DENEYİN AMACI
Bütün cam levha yüzeyinde kamburluk ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam levhaların yüzey düzlüğü ölçülür; cam levhaların görünüş kalitesi sağlaır.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12150-1
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2J
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Bölgesel Kamburluğun Ölçümü
ÜRÜN
Temperli cam
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Temperli cam
DENEYİN AMACI
Prototip olarak yapılan bir aygıtla, bölgesel kamburluk (300 mm) ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam levhaların bölgesel kamburluğu ölçülür, cam levhaların ışığı homojen yansıtması sağlanır ve camların yapıya doğru yönlerde yerleştirilmesi kontrol edilmiş olur.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12150-1
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.19
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2J
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Kalsiyum Klorür (CaCl2) Deneyi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN AMACI
Kullanılan nem alıcının GERÇEK nem alıcı olup olmadığı saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcılar suya daldırılır ve üzerine soda çözeltisi (Na2CO3) eklenir; beyaz bir çökelek oluşursa nem alıcıya kalsiyum klorür (CaCl2) eklenmiş demektir.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Kalsiyum Oksit (CaO) Deneyi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Nem alıcı (çekici)
DENEYİN AMACI
Kullanılan nem alıcının GERÇEK nem alıcı olup olmadığı saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Nem alıcı öğütülüp suya daldırılır ve pH değeri ölçülür; eğer pH onun (10) üzerindeyse, nem alıcıya sönmemiş kireç eklenmiş (kalsiyum oksit-CaO) eklenmiş demektir.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2H
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Cam Bileşenlerinin Ölçümü
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yalıtımlı cam birimi
DENEYİN AMACI
YCB'ni oluşturan bileşenlerin kalınlıkları, ara boşlukları, kaplamanın bulunduğu yüzey ve lamine camda PVB kalınlığı ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
YCB'ni oluşturan bileşenlerin kalınlıkları, ara boşlukları, kaplamanın bulunduğu yüzey ve lamine camda PVB kalınlığı GLASS-CHEK PRO GC 3000 donanımıyla ölçülür.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2J
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Homojenlik Ölçümü
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Çift bileşenli sızdırmazlık malzemesi
DENEYİN AMACI
İki bileşenli sızdırmazlık malzemelerinin doğru karıştırılıp karıştırılmadığı değerlendirilir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
İki bileşenli sızdırmazlık malzemelerinin karışım kalitesininin değerlendirilir ve üretimin kaliteli olması sağlanır.
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Shore-A Sertliğinin Ölçülmesi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Dış sızdırmazlık malzemesi (Silikon / PU / Polisülfit [Thiakol])
DENEYİN AMACI
Dış sızdırmazlık malzemesinin kürlenmeden sonraki sertliği ölçülür.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Dış sızdırmazlık malzemesinin kürlenip kürlenmediği ve kürlenmeden sonraki sertliğinin tedarikçinin belirlediği değerde olup olmadığı kontrol edilir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-D
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar / İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Butil Çekme Miktarının Ölçülmesi
ÜRÜN
Yalıtım cam birimi
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
İç sızdırmazlık malzemesi (Poli izo butilen [Butil])
DENEYİN AMACI
Kullanılan butilin kullanım oranı saptanır.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Üretim sırasında ara boşluk çıtası ile camın arasına sürülen (çekilen) butil miktarının ölçülerek, cam ile çıta arasından hava (nem / toz) geçirgenliğinin engellenmesi kontrol edilir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS 3539-6 EN 1279-6 Ek-E
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.
Temperli Cam Belirleme
ÜRÜN
Temperli cam
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Temperli cam
DENEYİN AMACI
"Tempered glass detector SG2700" ölçer kullanarak, camın temperli olup olmadığı belirlenir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Kullanılan camın, temperli cam olup olmadığı belirlenir. Burada sayısal değerler bulunmaz ancak "evet / hayır" biçiminde bir sonuç çıkar
REFERANS DENEY STANDARDI
Kuruluş içi yöntem
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1B Onaylanmış Kuruluş kapsamında olmayan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
İşyerinde
TÜRKAK AKREDİTASYON
Hayır
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmamaktadır. Bu deney, camların kalite kontrolüne yönelik yararlı bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.