EN 12600 Çarpmalara Karşı Dayanıklılık

ÜRÜN
Yapılarda kullanılan bütün düz camlar: Tam temperli camlar, Yarı temperli camlar, Lamine camlar, Lamine emniyet camları
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Yapılarda kullanılan bütün düz camlar: Tam temperli camlar, Yarı temperli camlar, Lamine camlar, Lamine emniyet camları
DENEYİN ADI
Sarkaç deneyi ve kullanım güvenliği için sınıflama
DENEYİN AMACI
Camların farklı düşme yüksekliklerindeki sarkaca karşı kırılma türü ve özellikleri belirlenir. Camın insan çarpmasına benzetimi yapılan bu deney sonucunda kırılma türü ve sınıfı belirlenir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Yapılarda özellikle tam ve yarı temperli camlar ile lamine (emniyet) camları gibi kullanımda güvenlik amacıyla kullanılan düz camlar için uygulanır. Deney sonunda camların farklı düşme yüksekliklerindeki sarkaca karşı kırılma türü ve özellikleri belirlenir. Camın insan çarpmasına benzetimi yapılan bu deney sonucunda kırılma türü ve sınıfı belirlenir. Özellikle insan çarpmasına karşı camın özelliğini belirlemek amacıyla yapılan bu deney zorunludur.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 12600
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.22
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2L
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır. Bu deney, camların 'Kullanımda güvenlik-Çarpmaya karşı dayanıklılık' temel gereğine göre yapılması zorunlu bir deneydir.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.