EN 13024-1 Parçalanma Deneyi

ÜRÜN
Tam temperli cam
DENEYİN UYGULANACAĞI MALZEME / BİLEŞEN
Tam temperli cam
DENEYİN ADI
Parçalanma deneyi
DENEYİN AMACI
Cam, standart deney yöntemine göre parçalanır ve kırılan camın parçalanma özellikleri belirlenir.
DENEYİN AÇIKLAMASI
Cam kırıldığında, camın standartlarda tanımlandığı biçimde parçalanıp parçalanmadığı ve böylece tam temperli cam ürün tanımına uygun olup olmadığı belirlenir.
REFERANS DENEY STANDARDI
TS EN 13024-1
KURULUŞ İÇİ DENEY YÖNTEMİ NO
DY.09
DENEY RAPORU
Bir adet deney (performans değerlendirme) raporu ve iki adet rapor özet belgesi verilecektir.
SİSTEM TANITIM FORM NO
FR.02.2B
LABORATUVAR HİZMET SÖZLEŞMESİ
PR.02.EK.1A Onaylanmış Kuruluş kapsamında olan deneyler için 'Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi'
DENEYİN YAPILACAĞI YER
Laboratuvar
TÜRKAK AKREDİTASYON
Evet (AB-0411-T)
ONAYLANMIŞ KURULUŞ KAPSAMI
Bu deney, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) göre onaylanmış kuruluş kapsamında yapılmaktadır.
ÖNERİLEN DENEY SIKLIĞI
Satış bölümüyle iletişime geçiniz.