RCS

Recycled Claim Standard (RCS), üçüncü taraflar için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş hammaddeleri izlemek için bir gözetim zinciri standardıdır. Content Claim Standard (CSS)’nın gözetim zinciri gerekliliklerini kullanır.

Recycled Claim Standardı, en az %5 Geri Dönüştürülmüş Malzeme içeren herhangi bir ürünle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üretimin her aşamasının, geri dönüşüm aşamasından başlayıp nihai son satıcıya kadar, işletmeden işletmeye olan işlemlerde sertifikalandırılması gerekir. Malzeme Toplama ve Malzeme Depolama sahaları öz beyana, dokümantasyon/kayıt kontrol ve saha ziyaretlerine tabidir.

RCS standardı, tek bir nitelik sertifikasıdır, malzeme işleme ve üretim, kalite veya yasal uygunluğun, sosyal veya çevresel yönlerini dikkate almaz.

RCS'nin amacı, ürünlerde ve tedarik zincirlerinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmaktır.

  • Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin izlenmesi.
  • Müşterilere (hem markalar hem de tüketiciler) bilinçli kararlar vermeleri için bir araç sağlamak.
  • Nihai üründeki malzemelerin gerçekten daha sürdürülebilir bir şekilde geri dönüştürüldüğü ve işlendiği konusunda güvence sağlamak.

Kimler RCS Sertifikası Almalı?

Çırçır, eğirme, dokuma ve örme, boyama ve baskı ile kumaş kesme ve dikim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler sertifikasyon için uygundur.

RCS Sertifikasyonu Kapsamı

Geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesini onaylar ve tedarik zinciri boyunca gözetim zinciri sağlar. RCS sertifikasyonu size, müşterilerinize ve diğer paydaşlara aşağıdakileri göstererek fayda sağlar:

  • Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin izlenmesi.
  • Müşterilere (hem markalar hem de tüketiciler) bilinçli kararlar vermeleri için bir araç sağlamak.
  • Nihai üründeki malzemelerin aslında daha sürdürülebilir bir şekilde geri dönüştürüldüğü ve işlendiği konusunda güvence sağlamak.

Sertifikasyon Süreci

1. Başvurusu

Bir SBG Başvuru Formu doldurun ve gönderin. SBG, başvuruda sağlanan bilgilere dayanarak projeyi kapsamlandıracak ve önerilen bir zaman çizelgesi ve fiyat teklifi ile onayınıza bir teklif hazırlayacaktır. Teklifi onayladığınızda, bir sözleşme imzalayacaksınız ve sertifikasyon sürecinde size rehberlik etmesi için bir müşteri temsilcisi yöneticisi atanacaktır.

2. Veri toplama

Bir SBG teknik koordinatörü, SBG'ye sunulacak ön verileri bir araya getirmenize yardımcı olacaktır. SBG, ürün verilerini, kurumsal belgeleri, üretim sürecini, ürün formülasyonunu, testleri vb. gözden geçirecek ve bir denetime hazır olup olmadığınızı değerlendirecektir.

3. Denetim

SBG, tesisinizin yerinde incelemesini içeren sertifikasyon denetimini gerçekleştirecektir. Denetçi, doğru ve desteklenebilir bir değerlendirmeye ulaşmak için gerekli olabilecek ek bilgileri netleştirmek ve elde etmek için teknik personelinizle etkileşime geçecektir.

4. Denetim Raporu

Denetçi, veri analizini, uygunsuzlukları ve iyileştirme fırsatlarını içerecek olan denetim bulgularını detaylandıran bir taslak değerlendirme raporu yazacaktır.

5. Düzeltici Faaliyetler

Herhangi bir uygunsuzluğa düzeltici eylem planı ile yanıt vermeniz gerekecektir. Ayrıca raporda yer alan bilgilere ve denetçi tarafından varılan sonuçlara yorum ve yanıtlar verebilirsiniz.

6. Sertifikasyon Kararı

SCS, değerlendirme raporunun son bir teknik incelemesini yapacak ve nihai sertifikasyon kararını verecektir.

7. Sertifikanın Yayınlanması

Sertifika verilirse, SBG, tesisinize veya operasyonunuza sertifika ve nihai raporu düzenleyecektir. Belgelendirildikten sonra, şirketiniz bir sertifika ve logo alacak ve ilgili web sitesindeki Yeşil Ürünler Sertifika Veritabanında listelenecektir.

8. Sertifikasyon Gözetim ve Yenileme

SBG, sertifikanızı sürdürmek için yıllık gözetim denetimleri gerektirir.