ISO 9001

Dünyada enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

Uygulamanın Faydaları

  • İşletmede kalite anlayışının gelişimi
  • Karın, verimliliğin ve Pazar payının artması
  • Etkin bir yönetim
  • Maliyetlerin azalması
  • Çalışanların tatmini
  • İşletme içi iletişimde iyileşme
  • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü
  • İadelerin azalması
  • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modelidir
ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 14001 sertifikasyon hizmetleri grup şirketimiz STANDART BM TRADA aracılığıyla verilmektedir.
Ek bilgi için www.bmtrada.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.