GRS

Global Recycled Standart (GRS), nihai bir üründeki geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için gönüllü bir ürün standardıdır. Standart tüm tedarik zinciri için geçerlidir ve izlenebilirliği, çevresel ilkeleri, sosyal gereksinimleri, kimyasal içeriği ve etiketlemeyi ele alır. GRS, minimum %20 geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılan tüm ürünlerin işlenmesini, üretilmesini, paketlenmesini, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsar. Ayrıca, geri dönüştürülmüş içeriğin üçüncü taraf sertifikasyonu, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamalar için gereksinimleri de belirler.

Standart, ürünlerinin geri dönüştürülmüş içeriğini ve bu ürünlerin üretiminde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen şirketleri desteklemektedir. GRS, Textile Exchange'e ait olmasına rağmen, ürün yelpazesi tekstillerle sınırlı değildir ve geri dönüştürülmüş içerik malzemeleri içeren her türlü ürünü içerebilir.

Kimler GRS Sertifikası Almalı?

Çırçır, eğirme, dokuma ve örme, boyama ve baskı ile kumaş kesme ve dikim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler sertifikasyon için uygundur.

GRS Sertifikasyonu Kapsamı

 • Geri Dönüştürülmüş Polimer Malzemeler En az %20 geri dönüştürülmüş içerik içerir
 • Etik Şüpheli veya etik olmayan kaynaklardan kaçınır
 • İşçi Hakları Uluslararası kabul görmüş (ILO) çalışma standartlarına göre işçilere adil davranılmasını sağlar
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Kaynak bulma stratejilerini iyileştirmek ve yıkıcı çevresel uygulamaları önlemek için tedarik zinciri risk yönetimi araçlarını sunar
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi ürün imalatıyla ilişkili çevresel etkileri inceler
 • Gözetim Zinciri İşlem sertifikaları, malzemeyi tedarik zinciri boyunca takip eder

GRS Sertifikasının Faydaları

GRS sertifikası size, müşterilerinize ve diğer paydaşlara aşağıdakileri göstererek fayda sağlar:

 • Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin izlenmesi.
 • Müşterilere (hem markalar hem de tüketiciler) bilinçli kararlar vermeleri için bir araç sağlamak.
 • Üretimin insanlara ve çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak.
 • Nihai üründeki malzemelerin gerçekten geri dönüştürüldüğü ve daha sürdürülebilir bir şekilde işlendiğine dair güvence sağlamak.
 • Geri Dönüştürülmüş Malzemelerin kullanımında kalite sorunlarının ele alınmasında inovasyonu teşvik etmek.

Sertifikasyon Süreci

1. Başvurusu

Bir SBG Başvuru Formu doldurun ve gönderin. SBG, başvuruda sağlanan bilgilere dayanarak projeyi kapsamlandıracak ve önerilen bir zaman çizelgesi ve fiyat teklifi ile onayınıza bir teklif hazırlayacaktır. Teklifi onayladığınızda, bir sözleşme imzalayacaksınız ve sertifikasyon sürecinde size rehberlik etmesi için bir müşteri temsilcisi yöneticisi atanacaktır.

2. Veri toplama

Bir SBG teknik koordinatörü, SBG'ye sunulacak ön verileri bir araya getirmenize yardımcı olacaktır. SBG, ürün verilerini, kurumsal belgeleri, üretim sürecini, ürün formülasyonunu, testleri vb. gözden geçirecek ve bir denetime hazır olup olmadığınızı değerlendirecektir.

3. Denetim

SBG, tesisinizin yerinde incelemesini içeren sertifikasyon denetimini gerçekleştirecektir. Denetçi, doğru ve desteklenebilir bir değerlendirmeye ulaşmak için gerekli olabilecek ek bilgileri netleştirmek ve elde etmek için teknik personelinizle etkileşime geçecektir.

4. Denetim Raporu

Denetçi, veri analizini, uygunsuzlukları ve iyileştirme fırsatlarını içerecek olan denetim bulgularını detaylandıran bir taslak değerlendirme raporu yazacaktır.

5. Düzeltici Faaliyetler

Herhangi bir uygunsuzluğa düzeltici eylem planı ile yanıt vermeniz gerekecektir. Ayrıca raporda yer alan bilgilere ve denetçi tarafından varılan sonuçlara yorum ve yanıtlar verebilirsiniz.

6. Sertifikasyon Kararı

SCS, değerlendirme raporunun son bir teknik incelemesini yapacak ve nihai sertifikasyon kararını verecektir.

7. Sertifikanın Yayınlanması

Sertifika verilirse, SBG, tesisinize veya operasyonunuza sertifika ve nihai raporu düzenleyecektir. Belgelendirildikten sonra, şirketiniz bir sertifika ve logo alacak ve ilgili web sitesindeki Yeşil Ürünler Sertifika Veritabanında listelenecektir.

8. Sertifikasyon Gözetim ve Yenileme

SBG, sertifikanızı sürdürmek için yıllık gözetim denetimleri gerektirir.